.

Et portræt af Julie Nord

Et portræt af Julie Nord

Documentaries

Et portræt af Julie Nord

ET PORTRÆT AF JULIE NORD
Vi følger her billedkunstneren Julie Nord (f. 1970) i færdiggørelsen af hendes udstilling, 'Just Like Home'. Vi får bl.a. lov til at kigge med mens hun lægger en sidste hånd de sirlige tegninger, hvor hun blander eventyr og popkultur med inspiration fra gyserfilm og psykedelisk kunst. Ligeledes får vi et indblik i tankerne bag de både velkendte, men også foruroligende kunstværker, hvormed Nord undersøger og udfordrer vanetænkningen, klichéerne og konstruktionen bag og det opstillede familiefotografi. 

...

A PORTRAIT OF JULIE NORD

In this portrait, we follow artist Julie Nord (b. 1970) in the completion of her exhibition, 'Just Like Home'. We get to have a close look when she gives her meticulous drawing their final touches, in which she mixes fairytale with pop culture with inspiration from both horror movies and psychedelic art. Likewise, we get behind thoughts of the well-known, yet also disturbing artworks, in which Nord examines and challenges the habitual way of thinking, clichés, and the construction behind the staged family portrait.


YEAR: 2020
CAST: Julie Nord
PRODUCER: Jacob Jørgensen
DURATION: 28:41 min
LANGUAGE: Danish

Documentaries

Documentaries

Documentaries

documentaries