.

Nina Beier

Nina Beier

Short formats

Nina Beier

NINA BEIER
Med Ny Carlsbergfondets Kunstpriser anerkender fondet personer, der yder en særlig indsats i det danske kunst- og museumslandskab. Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegater tildeles Nina Beier og Kathrine Ærtebjerg kr. 200.000.

I begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse hedder det:”I de seneste 15 år har Nina Beier markeret sig på den internationale scene. Hun er en af de danske samtidskunstnere, som har oplevet større berømmelse i udlandet, mens vi i Danmark har været lidt langsomme til at få øjnene op for hendes originalitet og høje kunstneriske niveau. Nina Beier hædres i dag for et virke, der udover højt internationalt format også udvikler skulpturen som kunstart. Hendes værker har en skarp sans for det underfundige, humoristiske og kritisk undersøgende, og hendes arbejde er en inspiration til at huske på, at kunst er noget andet, end alt det vi kender.”

...

NINA BEIER
The New Carlsberg Foundation’s Art Awards are given in recognition of special contributions to the Danish art and museum landscape. The New Carlsberg Foundation’s Artist Grant is awarded to both Nina Beier and Kathrine Ærtebjerg of DKK 200,000 in year 2021.

From the statement of the New Carlsberg Foundation’s board: "Over the past 15 years, Nina Beier has earned international acclaim. She is one
of the Danish contemporary artists who have seen growing recognition abroad, while we in Denmark have been a little slow to appreciate her originality and high artistic level. Today, Nina Beier is recognized for a practice on a high international level that contributes to developingsculpture as an art form. Her works show a keen sense of the quirky, the humorous and critical curiosity, and her practice serves as an inspiration and a reminder that art is different from everything else we know."


YEAR: 2021
CAST: Nina Beier
PRODUCER: Jacob Jørgensen
DIRECTOR: Mads Jørgensen
DURATION: 04:54 min
LANGUAGE: Danish