.

Møllers sidste skib

Møllers sidste skib

Documentaries

Møllers sidste skib

MØLLERS SIDSTE SKIB
Møllers sidste skib er historien om Lindøværftet og de mennesker, der kæmpede for det. Vi kommer tæt på de konsekvenser, lukningen af Danmarks største skibsværft har – ikke blot for værftets 6000 medarbejdere men for os alle sammen. Historien om Lindøværftet er nemlig ikke enestående. Tusinder af produktionsarbejdspladser forsvinder hvert år ud af Danmark og efterlader os med spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i fremtiden?

...

MØLLER'S LAST SHIP
‘Møller’s last ship’ is the story about Lindø Shipyard and the people who fought for its survival. We get close to the consequences of the closing of Denmark’s biggest shipyard – not only for the 6000 employees but for all of us. The story about Lindø Shipyard is not unique. Thousands of jobs in the production industry are disappearing from Denmark each year and leave us with the question: What are we going to do in the future?