.

Kirsten Christensen

Kirsten Christensen

Short formats

Kirsten Christensen

Kirsten Christensen (f. 1943) er en dansk kunstmaler og keramiker, som i sin kritisk og realistiske kunst tager afsæt i en personlig livshistorie. Christensen brød igennem med soloudstillingen Min Mor og Mig i 1978, hvor punken var lige landet i Danmark, og hun ankom med samme energi. Men Kirsten Christensen brugte sit ungdomsoprør på at hejse og udfolde de ældres faner. Projektet, som hun siden har genbesøgt, rummer socialrealisme, samfundskritik, men også utopisk tænkning.

Hendes nyeste værker består af farveeksplosioner, hvor beskueren dingler med hende langt ud i det ydre rum blandt planeterne.

Produceret i samarbejde med Ny Carlsbergfondet. 

...

Kirsten Christensen (b. 1943) is a Danish painter and ceramicist who bases her critical and realistic art on a personal life story. Christensen had her break-through with the solo exhibition Min Mor og Mig (My Mother and I) in 1978, where punk had recently landed in Denmark, and she arrived on the scene with a similar energy. However, Kirsten Christensen’s youth rebellion was about hoisting and unfurling the flag of elderly people. This project, which she later revisited, contains social realism and critique as well as utopian ideas. 

Her most recent drawings almost seem even more intense than her previous works, with explosions of colour that send the viewer out to join her, deep in outer space, dangling among the planets.

Produced in collaboration with The New Carlsberg Foundation.

———————————

YEAR: 2024
CAST: Kirsten Christensen
DIRECTOR: Mads Jørgensen
EDITOR: Henrik Lundø 
DURATION: 05.46 min
LANGUAGE: Danish