.

Kathrine Ærtebjerg

Kathrine Ærtebjerg

Short formats

Kathrine Ærtebjerg

KATHRINE ÆRTEBJERG
Med Ny Carlsbergfondets Kunstpriser anerkender fondet personer, der yder en særlig indsats i det danske kunst- og museumslandskab. I alt fire priser er netop uddelt. Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegater tildeles Nina Beier og Kathrine Ærtebjerg på kr. 200.000

I begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse hedder det: ”Kathrine Ærtebjergs maleri har sin helt egen plads i dagens danske billedkunst. På hendes lærreder møder man umiddelbart figurer og genstande i noget, der ligner eventyruniverser. De er naive, sådan lidt børnetegningsagtige, holdt i stærke farvesammenstillinger. Dette er imidlertid blot et første lag, en slags ydre staffage. Går man tættere på, åbner værkerne en afgrund af noget grumt, noget makabert. De dukkelignende figurer på lærrederne ser ofte direkte på beskueren med indadvendt, insisterende alvor. Som om de ved noget om os, om verden, noget som vi både skal vide og alligevel ikke må vide, noget som ikke kan siges. Men som kan vises her, i disse kunstværker.”

...

KATHRINE ÆRTEBJERG 
The New Carlsberg Foundation’s Art Awards are given in recognition of special contributions to the Danish art and museum landscape. Four art awards were recently handed out. The New Carlsberg Foundation’s Artist Grant is awarded to both Nina Beier and Kathrine Ærtebjerg of DKK 200,000.

From the statement of the New Carlsberg Foundation’s board: "Kathrine Ærtebjerg’s practice as a painter has its own distinct place in Danish contemporary art. On her canvases we encounter characters and objects in a setting resembling fairy-tale universes. Naive, almost reminiscent of children’s drawings and in bright colours. However, this is merely a
top layer, a sort of exterior embellishment. Upon closer inspection, her works reveal an abyss of something cruel and macabre. The doll-like figures on her canvases often look directly at the viewer with an introvert, insistent earnestness. As if they know something about us,
about the world; something that we need to know yet cannot be allowed to know, something that cannot be put into words. But which can be shown here, in these works of art."


YEAR: 2021
CAST: Kathrine Ærtebjerg
PRODUCER: Jacob Jørgensen
DIRECTOR: Mads Jørgensen
DURATION: 04:47 min
LANGUAGE: Danish