.

Danh Vo - Empires Come and Go

Danh Vo - Empires Come and Go

In Production

Danh Vo - Empires Come and Go

Danh Vo - Imperier Kommer og Går 

Filmen vil skabe et omfattende portræt af en af Danmarks mest indflydelsesrige kunstnere, vi følger ham i hans færd med at etablere sig selv på en gammel gård i Güldenhof, Tyskland, et projekt han anslår kan tage 10-20 år. Dokumentaren udforsker også Vo's opvækst som flygtning fra Vietnam og hans kunstneriske bestræbelser og udfolder en tankevækkende udforskning af hjem, fællesskab og samfund.

...

Danh Vo - Empires Come and Go

This film seeks to present a comprehensive portrait of one of Denmark's most influential artists, following his journey as he establishes himself on an old farm in Güldenhof, Germany, a project he estimates may take 10-20 years. The documentary also explores Vo's upbringing as a refugee from Vietnam and his artistic endeavors, offering a thought-provoking exploration of home, community, and society.

EXPECTED RELEASE: 2025